Nilör MRT 700

Nilör MRT 700

Nilör çerçevelere montaj için camda kanal açar.

Açılacak kanalın derinliğini kontrol etme imkanı 
sağlar.